Pages

Tuesday, April 23, 2013

,kavka uer;ka ÈjQ úlg we÷ï ;r.lrefjda

miq.shod mej;s ,kavka uer;ka ;r.dj,sfha§ ;r. lrejka .Kkdjla úlg we÷ï j,ska ieriS ;r.fha ksr;ùu úfYaI;ajhla jqKd' 35000 lg wêl ;r. lrejka w;r yuqjQ úfYaI we÷ï we;s lsysm fofkl=f.a PdhdrEm my; m<jkjd'
©2008-2014 Gossip Lanka News Email : info@gossiplankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.